Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/01/20 19:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Autopromocja:
Podoba Ci się sposób w jaki przeprowadzane są zgłoszenia?
Stwórz własny formularz i zbieraj zgłoszenia za darmo na www.zgloszenia24.pl
Międzynarodowy kurs Instruktora pierwszej pomocy w systemie IFACC organizowany przez Centrum Szkoleniowe First Aid Med

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym kursie instruktora pierwszej pomocy w systemie IFACC, który odbędzie się w terminie 27-28 stycznia 2018r. w Chorzowie. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszej i dodatkowej pomocy, używania defibrylator AED w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności dydaktycznych, które umożliwiają organizowanie i prowadzenie międzynarodowych kursów z zakresu pierwszej i dodatkowej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:
– blok samokształcenia
– blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich osób (skończony 18 rok życia), które chcą zostać instruktorami pierwszej pomocy i otrzymać kwalifikacje międzynarodowe do prowadzenia kursów pierwszej pomocy w systemie IFACC (International First Aid Certification Centre of Newark USA).

Kurs prowadzony jest przez licencjonowanych trenerów IFACC, posiadających wykształcenie medyczne.

Cena:
- 1750 zł/os.
- 1600 zł/os. dla osób z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny)

 

Cena kursu obejmuje:

– Opłatę licencyjną na dwa lata (po upływie czasu należy odnowić licencję)
– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy
– Poradnik ratownika i profesjonalisty IFACC w formacie pdf. (zawierający wszystkie treści kształcenia, w tym zakres umiejętności ratowniczych i dydaktycznych). Poradnik powinien otrzymać każdy kursant minimum 7 dni przed planowanym kursem instruktorskim do samodzielnej nauki.

Czas trwania:
Kurs trwa 2 dni

Ilość osób

Maksymalna ilość osób przypadających na jednego profesjonalistę wynosi 6os. Istnieje możliwość zwiększenia ilości słuchaczy do 12os.

Egzamin

Egzamin odbywa się w formie pisemnej i praktycznej:
– Test pisemny, gdzie należy uzyskać 70% poprawnych odpowiedzi
– Zaliczenie prezentacji instruktorskiej

Ponadto każdy uczestnik musi zaliczyć wszystkie umiejętności ratownicze.

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
– Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim (format A4).
– Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim

 

Uprawnienia po kursie instruktorskim

Absolwent po ukończeniu kursu instruktorskiego, staje się samodzielnym instruktorem pierwszej pomocy w systemie IFACC, gdzie będzie mógł prowadzić takie kursy jak:

– Podstawowe kursy pierwszej pomocy IFACC
– Międzynarodowe kursy ratownika pierwszej pomocy IFACC

 

Dodatkowo otrzyma dostęp do panelu internetowego znajdującego się na stronie www.ifaccpolska.pl, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia form edukacyjnych zgodnie ze standardami IFACC.

Kwalifikacje i kompetencje po kursie instruktorskim IFACC

– Prowadzenie pełnych kursów ratowniczych i podstawowych kurs zgodnie z zasadami IFACC
– Egzaminowanie uczestników kursu, zgodnie z przyjętymi standardami IFACC
– Aplikowanie do krajowego przedstawicielstwa IFACC w Polsce o wydanie certyfikatów międzynarodowych, zgodnie z przyjętymi zasadami i normami IFACC
– Korzystanie z bezpłatnych prezentacji (w j. polskim), do wszystkich kursów IFACC
– Korzystanie z gotowych i bezpłatnych testów, kluczy odpowiedzi, druków, które zostały opracowane dla instruktorów IFACC w Polsce
– Korzystanie z poradnika pierwszej pomocy IFACC
– Korzystanie z poradnika profesjonalisty IFACC
– Korzystanie z wsparcia przedstawicielstwa krajowego IFACC w Polsce

 

Warunki przyjęcia na kurs

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
– skończony 18 rok życia
– pełna sprawność motoryczna

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane bezpośrednio przez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 20 stycznia 2018.

Więcej o systemie IFACC na stronie www.firstaidmed.eu/ifacc/

Pozdrawiamy
Zespół First Aid Med

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 1
Pozostało 11 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 1 / 12
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-01-20 19:00
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Imię , Nazwisko , Ulica , Miasto , Kod pocztowy , PESEL ,